Eas Info

Projekti nimetus:

MSM OÜ TOOTEARENDUS

Projekti periood:

1.09.2020 – 30.06.2022

Projekti lühikirjeldus:

Loome settemahutist, membraan-bioreaktorist ning filtratsioonisüsteemist koosneva veepuhastussüsteemi, mis võimaldab olmeheitvee puhastamist joogivee nõuetele vastavaks, võimaldades kaasaegseid mugavusi vastava vesi/kanal infrastruktuurita piirkondades.

Eesmärk:

Projekti käigus valmib globaalselt vajalik, äriliselt põhjendatud ning tehnoloogiliselt uudne heitvee puhastamise kaudu joogivee tootmist võimaldav veepuhastussüsteem.

Tulemus:

Luuakse kaks erinevas suuruses autonoomset tooteprototüüpi.

Fondi nimetus:

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist

Toetuse summa:

462 246 EUR