Referentsid

Objekt Tellija Ehitusaeg
Pähklimäe tee ja Põllukivi tee tehnopargi taristu ehitamine East Capital Real Estate AS 2023
Keskuse tn sademeveetorustiku projekteerimine ja ehitamine Saue Vallavalitsus 2023
Lehelinnu DP trasside ehitus Hüüru Kinnisvara OÜ 2022
Vasknarva sadama reoveepuhasti ehitus ehitus Alutaguse Vallavalitsus 2022
W-Glass tööstushoone VK ja tänavavalgustuse ehitus W-Glass OÜ 2022
Vääna küla ÜVK rekonstrueerimine ja uute trasside rajamine Strantum OÜ 2022
Kingu MÜ Lohusalu trasside ehitus Kristjani MTÜ 2022
Peetripõllu trasside ehitus Ramm ehituse OÜ 2022
Muuga sadama kaide 31,32,33
tuletõrje merevee hüdrantide
ühendamine tuletõrje merevee
pumplaga akt 2
AS Tallinna Sadam 2022
Jalami T1 teede ja tehnovõrkude rajamine Liven OÜ 2022
Pringi arenduse sademevee eelvoou ehitus Numera Eesti OÜ 2022
Argo 9 taristu projekteerimine ja ehitamine (Harkujärve) p Liven OÜ 2022
Välgu tee trasside ehitus Järveranna Kodud MTÜ 2022
Väljamaa detailplaneeringuala trasside ehitus Hüüdu kinnisvara OÜ 2022
Mäekaare trasside ehitus Mäekaare Kodud OÜ 2022
Apametsa,Karikakra tee trasside ehitus Tiskre ehitus OÜ 2021
Mürsiku arenduse trasside ehitus Nordecon Betoon OÜ 2021
Saue Rimi trasside ehitus Nordecon Betoon OÜ 2021
Assaku Uustalu piirkonna ühendamine ÜVK-ga Elveso AS 2020
Pohla tn ÜVK Strantum OÜ 2020
Kiisa ÜVK rajamine TREV-2 Grupp AS 2020
Hüüru arenduse trasside ehitus Hüüru Kinnisvara OÜ 2020
Osa 3 Ilmandu ÜVK Strantum OÜ 2020
Pärtlepõllu vanadekodu trasside ehitus Azelta projekt OÜ 2019
Pihelga MÜ trasside ehitus Ruum Invest OÜ 2019
Osa IV Rannamõisa ÜVK Strantum OÜ 2019
Mäepealse 3 trasside ehitus Nordecon AS 2019
Ravila ja Palivere ÜVK TREV-2 Grupp AS 2019
Kadrioru sademeveekanalisatsiooni ülevoolu torustiku rajamine Tallinna Kommunaalamet 2019
Kopli 1 ja Kõrgemäe ÜVK rajamine AS Kovek 2019
Lasti tee 12 kanalisatsioonitrasside rek AS Tallinna Sadam 2018
Sauga aleviku Tallinna mnt.142-162 reovee kanalisatsioonitrassi ehitamine AS Sauga varahaldus 2018
Harkujärve küla Hobuseraua tee ja Lilleaia tee ÜVK projekti 1-etapp Harku Vallavalitsus 2018
Veerenni kvartali taristu rajamine Merko Infra AS 2018
Toom-Kuninga 21 korterelamu veevarustus ja kanalisatsiooni tööd TREV-2 Grupp OÜ 2018
Kadaka tee 76htrasside ehitustööd Watercom OÜ 2018
AS Tartu Terminaali Jüri bensiinijaama torustikud Ilover Trassid OÜ 2018
Muuga Sadamas mereveetuletõrje ühendamise ehitustööd Tallinna Sadam AS 2018
Transiidikeskuse AS Konteinerterminaali laiendustööd TREV-2 Grupp OÜ 2018
TTÜ amfiteater trasside ehitustööd Vanalinna Ehitus OÜ 2018
Pelguranna 31/2 trasside ehitus Ramm Ehituse OÜ 2018
Kooli tn 3 trasside ehitus Ramm Ehituse OÜ 2018
Tuula küla veemajandusprojekti projekteerimis ja ehitustööd Kovek AS 2018
AO tn 2 trasside ehitus Perton Ehitus oÜ 2018
Lõõtsa 12 trassid ja teede alused Nordecon AS 2018
Koplipere VK liitumisprojekti tööd KPRE OÜ 2018
Kalda tee VK liitumispunktide ehitus Grand Ehitus OÜ 2018
Randvere tee liitumispunktide ehitus Viimsi Vesi AS 2017
Gonsiori tn rek AS Trev-2 Grupp 2017
Lõõtsa 12 trasside ja tänava ehitus Nordecon AS 2017
Koplipere trasside rek KPRE OÜ 2017
Muuga Sadamas kanalisatsioonitrasside rek osa I osa II Tallinna Sadam AS 2017
Lõõtsa 11 Trasside ehitus Nordecon Betoon OÜ 2017
Jälgimäe tee 17 vee ja kanalisatsiooni,gaasitorustike ehitustööd Floberg OÜ 2017
Saue Vallas Veskimöldre elamurajooni ehitustööd BC Arenduse OÜ 2017
Kadakamarja 23 trasside ehitus Kinnisvara Areng OÜ 2017
Muuga Sadamas Vilja tn 10 ja Vilja 2 vahelise torustiku rek AS Tallinna Sadam 2017
Länne MÜ trasside projekteerimis-ehitustööd Solar Invest OÜ 2017
Kõrtsi tee 7/9 vee-,kanalisatsiooni- ja sademevee torustike ehitus Alandia KV OÜ 2016
Laagri Alevikus Kooli tn sademeveekollektori projekteerimis-ehitustööd OÜ Saue Vallavalitsus 2016
Valgevase vee-,kanalisatsiooni-,sademeveetrasside ja kütte torustike ehitus Perton Ehitus OÜ 2016
Kadakamarja trasside ja teede ehitus Saue Kodu OÜ 2016
Topi kolmanda etapi jalakäijate tunneli sadevee- ja drenaazsüsteemi ehitamine AS Trev-2 Grupp 2016
Länne MÜ trasside,teede prohejteerimine ja ehitus Solar Invest OÜ 2016
Veskitammi 26 ala tehnovõrkude ja tee projekteerimis-ehitustööd Kovek AS 2016
Pikksilma trasside ehitus Nordecon AS 2015/2016
Saue linna Töö puiestee ja raudtee vahelise kraavi ehitus Saue Linnavalitsus 2015
Lääne tee torustike projekteerimis-ehitustöövõtt Viimsi Vesi AS 2015
Haabneeme keskuse torustike projekteerimis-ehitustöövõtt Viimsi Vesi AS 2015
Soosepa kanalisatsioonitorustiku rek Viimsi Vesi AS 2015
Sauga Aleviku ÜVK Sauga Varahaldus 2015
Eestkünka vee,kanali,drenaazi ja sademeveetrasside ehitus Macon OÜ 2015
Muuga sadamas sademeveetorustiku rek Oiltanking Tallinn AS 2015
Kalama tee kanalisatsioonitorustiku ehitus Taskar OÜ 2015
Laiaküla ÜVK trasside ehitus Viimsi Vesi AS 2015
Laagri ÜVK vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus AS Nordecon 2014
Pärtli tee kanalisatsioonitorustiku ümberühendustööd Taskar OÜ 2014
 Muuga Betoonelemendi kontorihoone trasside ehitus  AS Ehitusfirma Rand&Tuulberg  2014
 Pärnu mnt 139 veetorustiku-,sademevee- ja kanalisatsiooni ehitus  Astlanda Ehitus OÜ  2014
Kurna Liiklussõlme ajutise truubitoru puurimine RTS Infra OÜ 2014
 Pärnu mnt trammitee ehitusel DN300 veetorustiku rekonstrueerimine  AS Tallinna vesi  2014
TOP ristmiku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Taskar OÜ 2014
Maardu tee 57 veeteorustiku rekonstrueerimine AS Tallinna Sadam 2013
Lasti tee 12 olmereoveetorustiku rekonstrueerimine AS Tallinna Sadam 2013
Ülemiste liiklussõlme Filtri tee Sademeveetrassi ehitus AS Merko Ehitus Eesti 2013
Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse Trassid AS Teede Rev 2 2013
Tiskre tee 31 Liitumispunktide ehitus AS Tallinna Vesi 2013
Suurupi küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Taskar OÜ 2013
Vääna Jõesuu Viti küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus AS Merko Ehitus Eesti 2013
Kohtla Järve linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Kohtla Järve Taskar OÜ 2013
Kohtla Järve linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Ahtme 2 Taskar OÜ 2013/2012
Kohtla Järve linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Ahtme 1 Taskar OÜ 2013/2012
Muuga Sadamas olmereoveetorustiku rekonstrueerimine AS Tallinna Sadam 2012
Vääna Jõesuu Viti küla vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus etapp 1 AS Merko Ehitus Eesti 2012
Harku Alevikus hüdrantide paigaldus AS Tallinna Vesi 2012
Toome tee kanalisatsiooni rekonstrueerimine AS Tallinna Vesi 2012
Saue vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus AS Esmar Ehitus 2012
Saue vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus AS Lemminkäinen Eesti 2012
Rakvere Linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Viimisikeevitus AS 2012
Saue vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Viimiskeevitus AS 2012
Hüüru piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside ehitus Nordecon AS 2012/2011
Ülemiste liiklussõlme sademete eelvool AS Merko Ehitus 2011
Ahtme-Kurtna-Vasavere veetorustik AS Merko Ehitus 2011
Saku Aleviku vee ja kanalisatsioonitorustike ehitus Nordecon AS 2011
Tallinn-Muuga vee-ja kanalisatsiooni ühentorustikud Nordecon AS/Arco Ehitus OÜ 2011
Jüri tee veetrassi ehitud Rae Vald Nordecon Infra AS 2011
Valukoja vee-,kanali-ja sademeveetrassi ehitus AS Merko Ehitus 2011
Vana Kuuli 1 korterelamu vee-ja kanalisatsioonitrassi ehitus AS NCC Ehitus 2011
Rae Valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt Skanska EMV AS 2010
Kose Valla reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekt AS Lemminkäinen Eesti 2010
Muuga 2 vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus AS K&H Tallinn 2010
Paldiski Assistori autode ladustusplatsi sademeveetorustike ehitus AS Lemminkäinen Eesti 2010
Märja Asula vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus AS K&H 2009
Viimsi veetrassi ehitus AS Nordecon Infra 2009
Kuressaare lennuvälja vesi ja kanalisatsioon AS Talter 2009
Lõime tn kanalisatsioonitrassi ehitus AS Talter 2009
Väo vesi,kanal,sadevesi AS Nordecon Infra 2009
Kaagvere vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Arco Ehitus OÜ 2009
Kaagvere vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus Nordecon Infra AS 2009
Nõmme Prii,Lootuse,Aate tn vee- ja kanalisatsioonitrassid Nordecon/Arco Ehitus 2009
Põlvas Mammaste vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus AS Water Ser Lõuna-Eesti 2009
Põlvas Vabriku tn vee ja kanalisatsioonitrassi ehitus AS Water Ser Lõuna-Eesti 2009
Nõmme Puu ja Sõlme tn kanali ja veetrassi ehitus AS Water Ser 2009
Risti Asulas Sidetrassi ehitus AS Eltel Networks 2009
Risti Asula vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine AS Water Ser 2009
Jõõdre kanalisatsioonitrassi ja veetrassi rekonstrueerimine AS Water Ser 2009
Loopera vee-,gaasi-,kanalisatsioonitrassi ehitus OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine 2009
Graniidi tn 1 vee-,kanalisatsiooni LP ehitus OÜ Veemees 2009
Sookolli pumpla paigaldus AS Saku Maja 2009
Ellerheina MÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine 2009
Meriton Hotelli kanalisatsioonitrassi LP ehitus OÜ Wextron 2008
Nõlva tn madalpingekaabll paigaldus AS Elwo 2008
Suur-Ameerika tn lasteaia kanalisatsioonitrassi LP ehitus OÜ Veemees 2008
TTÜ raamatukogu vee- ja kanalisatsiooni LP ehitus OÜ Veemees 2008
Punase tn lasteaia tänavavalgustus AS Elwo 2008
Kolde pst uue politseimaja vee ja kanalisatsiooni LP ehitus OÜ Veemees 2008
AS Tallinna Vesi kaevude rek AS Tallinna Vesi 2008
Vanasilla tn sademeveetrassi ehitus AS Trev 2 2008
Vana-Uuetoa vesi,kanal,gaas AS Water Ser 2007
Tänassilma tehnopargi vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus OÜ Mergo Holding 2007
Kuldnoka 6 parkla ehitus,kanali rek AC Kinnisvarahooldus 2007
Tänassilma tehnopargi vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus OÜ Mergo Holding 2007
Kuldnoka 6 parkla ehitus,kanali rek AC Kinnisvarahooldus 2007
Tänassilma tehnopargi vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus OÜ Mergo Holding 2007