Teenused

Vee- ja Gaasitrasside ehitus

 • peatrassid
 • majaühendused

Kanalisatsioonitrasside ehitus

 • peatrassid
 • majaühendused
 • pumplad
 • survekanalisatsioon

Torustike renoveerimine

 • avatud kaeve meetodil
 • kinnise kaeve meetodil
 • kombineeritult

Pinnasetööd. Kraavide ja truupide ehitus.

 • suurtele hoonetele ja platsidele, kui ka eramutele
 • sadevee torustike rajamine (imbväljakud)

teenused